>

Συντήρηση Κτιρίων

Η Στέγη αναλαμβάνει την διαχείριση όλων των υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων  σε πολυκατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους. 

Η εταιρεία αναλαμβάνει Αρχικές τοποθετήσεις , εγκαταστάσεις , καθαρισμούς και συντηρήσεις.