>

Διαχείριση Κτιρίων

Η Στέγη με επαγγελματική συνέπεια αναλαμβάνει την εξ'ολοκλήρου διαχείριση του κτιρίου σας. 
Το πρόγραμμα διαχείρισης περιλαμβάνει 

  1. -Έκδοση κοινόχρηστων δαπανών
  2. -Διανομή των ειδοποιήσεων και είσπραξη των κοινοχρήστων σε προκαθορισμένη ήμερα και ώρα 
  3. -Διεξαγωγή ετήσιων τακτικών συνελεύσεων
  4. -Πληρωμή των συνεργείων που απασχολούνται στο κτίριο καθώς και εξόφληση λογαριασμών ΔΕΚΟ
  5. -Τακτική επίσκεψη στο κτίριο και έλεγχος για τυχόν προβλήματα ( Βλάβες/καμένες λάμπες κ.α. )
  6. -Ελεγχος της στάθμης του πετρελαίου και μέριμνα για την άμεση προμήθειά του, παρουσία συνιδιοκτητών
  7. -Προγραμματισμός των εργασιών στους σωστούς χρόνους υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη σας 

Με ουσιαστική κάλυψη και σε πολύ προσιτές τιμές στοχεύουμε στην άψογη συνεργασία και την εύρυθμη λειτουργία του κτιρίου σας .