>

Πυροσβεστήρες

Η Στέγη αναλαμβάνει την προμήθεια πυροσβεστήρων κατάλληλων για την ασφάλειά σας σε πολυκατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους. 
Σε συνεργασία με ανθρώπους με τεχνογνωσία και εξειδίκευση στον τομέα της πυρασφάλειας, σας παρέχουμε πυροσβεστήρες όλων των τύπων και μεγεθών.
Η εταιρεία αναλαμβάνει Αρχικές τοποθετήσεις , εγκαταστάσεις και αναγομώσεις πυροσβεστήρων.