>

Καυστήρες

Η Στέγη αναλαμβάνει την προμήθεια  καυστήρων κατάλληλων για την ασφάλειά σας σε πολυκατοικίες ή επαγγελματικούς χώρους.
Σε συνεργασία με ανθρώπους με τεχνολογία και εξειδίκευση στον τομέα των καυστήρων, σας παρέχουμε καυστήρες όλων των τύπων και μεγεθών.
Η εταιρεία αναλαμβάνει Αρχικές τοποθετήσεις , εγκαταστάσεις, συντηρήσεις και καθαρισμούς καυστήρων.