>

Καθαρισμοί

Η Στέγη σας εξασφαλίζει Χρυσή καθαριότητα σε πολυκατοικίες , γραφεία και επαγγελματικούς χώρους.
Τα συνεργεία καθαρισμού που συνεργαζόμαστε είναι μόνιμα , αξιόπιστα με εμπειρία και όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό, λαμβάνοντας υπόψη τις δικές σας επισυνάψεις.

Επίσης σας παρέχομε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στην υγιεινή και την καθαριότητα του χώρου σας.